Videod

Kalamaja videod

„Projekti rahastab siseministeerium kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest.“ 

Muud projekti abil valminud videod on võimalik näha lehel "Kalamaja lood".

 

„Projekti rahastab siseministeerium kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest.“ 

 

„Projekti rahastab siseministeerium kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest.“ 

 

„Projekti rahastab siseministeerium kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest.“ 

 

„Projekti rahastab siseministeerium kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meist

Ühingu moodustamise idee sündis juba 2004. aastal.
2005. aasta veebruarikuu jooksul said kirja pandud ühingu põhieesmärgid ning tegevuse põhimõtted.
Sama aasta aprillikuus registreeriti ühing Tallinna Linnakohtu poolt.
Ühingu missiooniks on olla toeks edumeelsetele ja aktiivsetele inimestele (sh. koolinoortele) nende ideede ja tegevuste rakendamisel.
Visiooniks on käsitleda haridust inimarengu tähtsaima osana ning muuta seda lihtsasti kättesaadavaks e-õppe abil.
Tegevuse eesmärgiks on olla projektide koordineerijaks ning idee autorina ka nende teostajaks.
Tänaseks on realiseeritud juba mitmeid kohalikke ja rahvusvahelisi projekte.

Meie toetajad

EAS
Tallinn
Elukestva õppe programm
KOP2013
Üles