Seltsielu

Põhja-Tallinna halduskogu arutas koolivõrgu ümberkorraldamist

Põhja-Tallinna halduskogu teisipäevase (04.03.13) koosoleku peateema oli linnaosa koolivõrgu hetkeolukord ja tulevikuplaanid.

Ülevaate olukorrast ja linna plaanidest andis Meelis Kond haridusametist. Tema sõnul on Tallinna linna üldhariduskoolides täna kokku 40 000 last, neist 4100 õpib Põhja-Tallinna koolides, neist omakorda pisut üle poole käib eestikeelsetes koolides. Lähiaastatel tõuseb hüppeliselt põhikooliõpilaste arv. Põhja-Tallinnas läheb sel sügisel võrreldes eelmise aastaga kooli umbes 200 last rohkem.
Sel sügisel muutub venekeelne Karjamaa gümnaasium põhikooliks. Venekeelne Ranniku gümnaasium liidetakse aga Ehte gümnaasiumiga. Koolid jäävad küll eraldi hoonetesse, aga saavad ühtse juhtimise.
Kondi sõnul on läks eelmisel sügisel enim lapsi esimesse klassi Lasnamäe koolides. Aga ka Kalamajas on põhikoolikohtade puudus tõenäoline. Kaalutud on Vana-Kalamaja tänavas asuva täiskasvanute gümnaasiumi hoone muutmist põhikooliks või puhtaks gümnaasiumiks. Üle inna on kavas avada viis puhast gümnaasiumi. Senistes koolides on aga tulemas tagasi teine vahetus.
Kond ei osanud öelda, kas linn on kehtestanud mingid normatiivid uute detailplaneeringute puhul koolikohtade rajamiseks.
Linnal ei ole kavas toetada Põhja-Tallinnas asuvat Waldorf kooli. Linnaosavanema sõnul saab see erakool niikuinii linnalt soodustingimustel ruumi rentida.

Allikas: jaakjuske.blogspot.com

Meist

Ühingu moodustamise idee sündis juba 2004. aastal.
2005. aasta veebruarikuu jooksul said kirja pandud ühingu põhieesmärgid ning tegevuse põhimõtted.
Sama aasta aprillikuus registreeriti ühing Tallinna Linnakohtu poolt.
Ühingu missiooniks on olla toeks edumeelsetele ja aktiivsetele inimestele (sh. koolinoortele) nende ideede ja tegevuste rakendamisel.
Visiooniks on käsitleda haridust inimarengu tähtsaima osana ning muuta seda lihtsasti kättesaadavaks e-õppe abil.
Tegevuse eesmärgiks on olla projektide koordineerijaks ning idee autorina ka nende teostajaks.
Tänaseks on realiseeritud juba mitmeid kohalikke ja rahvusvahelisi projekte.

Meie toetajad

EAS
Tallinn
Elukestva õppe programm
KOP2013
Üles