KALAMAJA LOOD

Stalinistlik ambitsioonikas ehitis Kalamajas

See hoone sai valmis 1956.aastal, kui ennast Stalinit polnud enam olemastki.

Hoone oli mõeldud kui „uue sotsialistliku ajastu” koolimaja uhke näidisena.

Läbi aegede siin tegutses mitmeid erinevaid koole ja oli ka nii, et mittu kooli üheaegselt.

 

Stanilinistlik ambitsioonikas ehitis Kalamajas1956.a sügisel kolis sisse Tallinna 5. Keskkool, mis ise tegutses juba alates 1946.aastast.

Huvitav et, pärst seda sündmust paranes õppeedukus kohe koolis ning suurenes õpilaste arv.

1956/1957. õppeaastal oli see suurim (1651 üpilast) ning vähenes pidevalt ärgmistel aastatel.

 

1977. aastal kool suleti ning sellesse majja asus Kalinini Rajooni Koolivaheline Õppekombinaat.

 

1991. aastal alustas selles koolimajas tööd Vana-Kalamaja Põhikool, mis 1992.aastal nimetati Vana-Kalamaja Üldgümnaasiumiks.

Alates 2002. aastast kandis see juba nime Vana-Kalamaja Gümnaasium ning praktiliselt tegutses ühe katuse all kolm erinevat õppeasutust: põhikool, gümnaasium ja õhtukool.

Kuid 2004. aastal õpilaste vähesuse tõttu kool oli suletud.

Sama aasta sügisest hoones tegutseb Vana-Kalamaja Täiskasvanute Gümnaasium.

„Projekti rahastab siseministeerium kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest.“ 

Meist

Ühingu moodustamise idee sündis juba 2004. aastal.
2005. aasta veebruarikuu jooksul said kirja pandud ühingu põhieesmärgid ning tegevuse põhimõtted.
Sama aasta aprillikuus registreeriti ühing Tallinna Linnakohtu poolt.
Ühingu missiooniks on olla toeks edumeelsetele ja aktiivsetele inimestele (sh. koolinoortele) nende ideede ja tegevuste rakendamisel.
Visiooniks on käsitleda haridust inimarengu tähtsaima osana ning muuta seda lihtsasti kättesaadavaks e-õppe abil.
Tegevuse eesmärgiks on olla projektide koordineerijaks ning idee autorina ka nende teostajaks.
Tänaseks on realiseeritud juba mitmeid kohalikke ja rahvusvahelisi projekte.

Meie toetajad

EAS
Tallinn
Elukestva õppe programm
KOP2013
Üles