KALAMAJA LOOD

Kalamaja merekindlus

„Projekti rahastab siseministeerium kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest.“ 

1827. aastal kinnitati Tallinna kindlustamise projekt, mille kohaselt tuli ümber linna ehitada 4 võimsat forti. Kalamaja piirkonda pidi tulema neist kaks.

Suurejoonelise kindluse rajamist alustati kaldaäärsest kaitsekasarmust. Ehitustööd, mida tegid paar tuhat ehitajat, kestsid 1840. aastani.

 

Kaitse- ehk Patarei kasarm (niimodi hiljem hakati nimetama Kalamaja merekindlust)Kaitse- ehk Patarei kasarm (niimodi hiljem hakati nimetama Kalamaja merekindlust) oli ette nähtud tulelöökide andmiseks peamiselt Tallinna lahel.

Kolme kaitsetorniga kaarjas front on kolmekorruseline. Maapolse osa moodustab teravnurkne ehitis – lünett, mille kaitseks rajati mortiiripatarei. kogu rajatist ümbritses muldvall.

 

Kui kaitsekasarm valmis, loobuti ülejäänud fortide ehitamisest.

Kaitseehitist kasutati rahuajal eluruumidena. Sinna asusid elama ohvitserid ja allohvitserid koos peredega ning 1630 alamsõjaväelast.

 

Krimmi sõja ajal, 1854. aastal, oli selles ehitises üle 100 suurtüki.

 

19. sajadi II poolel ehitati kaitseehitis ümber kasarmuks, mida kasutasid erinevad väeosad. 1881. aastal elas seal 1100 sõdurit Oneega polgust ja 1034 Krasnojarski polgust.

 

1919. aastal anti Patarei kasarmud üle Vangimajade Peavalitsusele. 1922. aastal lõpetati vangla ümberehitustööd ning samal aastal oli Keskvanglas juba 535 vangi.

Patarei tegutses vangla nii Saksa kui nõukogude okupatsiooni ajal.

 

Praegu, kunagi olnud kindlusena, siis kasarmuna ja isegi vanglana, uhket ehitist ootavad ees juba uued väljakutsed.

Meist

Ühingu moodustamise idee sündis juba 2004. aastal.
2005. aasta veebruarikuu jooksul said kirja pandud ühingu põhieesmärgid ning tegevuse põhimõtted.
Sama aasta aprillikuus registreeriti ühing Tallinna Linnakohtu poolt.
Ühingu missiooniks on olla toeks edumeelsetele ja aktiivsetele inimestele (sh. koolinoortele) nende ideede ja tegevuste rakendamisel.
Visiooniks on käsitleda haridust inimarengu tähtsaima osana ning muuta seda lihtsasti kättesaadavaks e-õppe abil.
Tegevuse eesmärgiks on olla projektide koordineerijaks ning idee autorina ka nende teostajaks.
Tänaseks on realiseeritud juba mitmeid kohalikke ja rahvusvahelisi projekte.

Meie toetajad

EAS
Tallinn
Elukestva õppe programm
KOP2013
Üles