KALAMAJA LOOD

Kalamajal oma mägi ja rand.

„Projekti rahastab siseministeerium kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest.“ 

Schmidti mägiKõrgendik Vana-Kalamaja ja Suur-Patarei tänava ristumise kohal kandis Schmidti mäe nime.

See kohanimi tulenes kohaliku majaomaniku nimest.

Otse üle raudtee asus Schmidti rand.

Schmidti rand oli kohalike noorte üks populaarseim ujumiskoht.

Iga Kalamaja poisi auasi oli ujuda Schmidti rannast meres asuva vana patarei varemeteni ja tagasi.

Jaanipäeval kogunesid paljud Kalamaja elanikud Schmidti randa ning imetlesid otse merre, vana patarei varemetele tehtud jaanituld.

1874.aastal ehitatud Schmidti maja (Vana-Kalamaja 48) on alles siiani.Schmidti rand

Meist

Ühingu moodustamise idee sündis juba 2004. aastal.
2005. aasta veebruarikuu jooksul said kirja pandud ühingu põhieesmärgid ning tegevuse põhimõtted.
Sama aasta aprillikuus registreeriti ühing Tallinna Linnakohtu poolt.
Ühingu missiooniks on olla toeks edumeelsetele ja aktiivsetele inimestele (sh. koolinoortele) nende ideede ja tegevuste rakendamisel.
Visiooniks on käsitleda haridust inimarengu tähtsaima osana ning muuta seda lihtsasti kättesaadavaks e-õppe abil.
Tegevuse eesmärgiks on olla projektide koordineerijaks ning idee autorina ka nende teostajaks.
Tänaseks on realiseeritud juba mitmeid kohalikke ja rahvusvahelisi projekte.

Meie toetajad

EAS
Tallinn
Elukestva õppe programm
KOP2013
Üles