KALAMAJA LOOD

Siin võis teile tihti vastu tulla Aleksander Blok.

Kasarm Väke-Patarei 10 asub hästi säilinud endine ohvitseride kasarm.

XX sajandi algul see oli Tallinna garnisoni keskastme ohvitseride kasarm, kus on elanud mitmeid tuntuid sõjaväelasi.

Üks neist oli 90.Oneega Jalaväepolgu ülem polkovnik A.Kublitski-Piotuhh.

Ta oli selle aja kuulsa vene luuletaja, Aleksander bloki, võõrasisa.

Blok peatus selles majas korduvalt oma ema Aleksandra Kublitskaja-Piotuhh külastades.

„Projekti rahastab siseministeerium kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest.“ 

Meist

Ühingu moodustamise idee sündis juba 2004. aastal.
2005. aasta veebruarikuu jooksul said kirja pandud ühingu põhieesmärgid ning tegevuse põhimõtted.
Sama aasta aprillikuus registreeriti ühing Tallinna Linnakohtu poolt.
Ühingu missiooniks on olla toeks edumeelsetele ja aktiivsetele inimestele (sh. koolinoortele) nende ideede ja tegevuste rakendamisel.
Visiooniks on käsitleda haridust inimarengu tähtsaima osana ning muuta seda lihtsasti kättesaadavaks e-õppe abil.
Tegevuse eesmärgiks on olla projektide koordineerijaks ning idee autorina ka nende teostajaks.
Tänaseks on realiseeritud juba mitmeid kohalikke ja rahvusvahelisi projekte.

Meie toetajad

EAS
Tallinn
Elukestva õppe programm
KOP2013
Üles