KALAMAJA LOOD

Uskumatu aga kunagi tallinnlased käisid siia kino vaatamas!

Siin kinot enam ei näe.

Soo 13 esimesel korrusel paiknes alates aastast 1910 kino "Erfur".

Vanemad Klamaja elanikud mäletavad, et madala piletihinna (5 kopikat) tõttu oli see kättesaadav ka vaesematele.

Ühe piletiga võis vaadata mitu seanssi järjest.

1913.aastast alates kuulus kino karskusseltsile ja kandis nime "Lõbustus".

1919.aastal võeti kahjumiga töötav kino linna hoolekandeosakonna alluvusse.

Et ka vaesematel inimestel oleks kinoskäimine jõukohane, alandati pileti hinda ühelt margalt 60 pennile. 

1919.aastal anti kino rendile ning see töötas lühemat aega "Säde" nime all. Kinos oli tollal 39 tooli, Dietrichi klaver ja gaasiahi.

1920-1926 kandis kino nime "Mars", 1926 "Ekspress" ning 1927 "Venus". Tollal oli kinos juba 150 kohta.

Tuledõrjenõute karmistumisega seoses pidi Kalamaja vanim kino Soo tänaval oma tegevuse lõpetama.

 

„Projekti rahastab siseministeerium kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest.“ 

Meist

Ühingu moodustamise idee sündis juba 2004. aastal.
2005. aasta veebruarikuu jooksul said kirja pandud ühingu põhieesmärgid ning tegevuse põhimõtted.
Sama aasta aprillikuus registreeriti ühing Tallinna Linnakohtu poolt.
Ühingu missiooniks on olla toeks edumeelsetele ja aktiivsetele inimestele (sh. koolinoortele) nende ideede ja tegevuste rakendamisel.
Visiooniks on käsitleda haridust inimarengu tähtsaima osana ning muuta seda lihtsasti kättesaadavaks e-õppe abil.
Tegevuse eesmärgiks on olla projektide koordineerijaks ning idee autorina ka nende teostajaks.
Tänaseks on realiseeritud juba mitmeid kohalikke ja rahvusvahelisi projekte.

Meie toetajad

EAS
Tallinn
Elukestva õppe programm
KOP2013
Üles