KALAMAJA LOOD

Aga umbes 100 aastat tagasi, siin oli kool!

„Projekti rahastab siseministeerium kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest.“ 

Enseni kool

Endise kooli hoone on hästi säilinud.

Kuni 1917.aastani, aadressiga Vana-Kalamaja 32, oli siin Natalia Jenseni kaheklassiline tütarlaste eraalgkool.

Kooli juhataja ja ainus õpetaja oligi Natalie Jensen.

Koolituba asus praeguseni säilinud hoone peauksest vasakule jäävates ruumides. Õpilased sisenesid hoovi poolt veranda kaudu. Järgmises ruumis asus sirmi taga õpetaja voodi ja toa keskel söögilaud. Kolmandas, s.o. Vana-Kalamaja tänava poolses ruumis oli kaks pikka lauda, vasakpoolne I klassi ning parempoolne II klassi õpilastele. Ludade ääres olid pikad seljatoeta pingid. Valgustuseks kasutati petrooleumilampe. Lapsi oli ühe laua ümber 6-8, kokku keskelt läbi 15 last.

Usuõptust õpetati saksa keeles, rehkendust, lugemist ning kirjutamist vene ja saksa keeles.

Eesti keelt koolis ei õpetatud ega räägitud.

Raskem oli eesti laste olukord, kes saksa keelt ei mõistnud.

Õppimine seisnes peamiselt tuupimises: iga päev tuli pähe õppida nii saksa- kui venekeelset teksti.

Õpetaja Jensen karistas õpilasi karmilt, sageli näpistas kõrvust või tiris juustest.

Kirjutamiseks ja rehkendamiseks kasutati puust raamides umbes15x25 cm suurusi kiltkivist tahvleid, kust tekst kustutati vee ja käsnaga ning kuivatati siis lapiga. Lapp ja käsn olid tahvli külge nööriga kinnitatud. Kirjutati krivliga, mida teritati nagu pliiatsit.

Teisel poolaastal võeti kasutusele heftid ja vihikud.

Õpetaja õpetas kaht klassi korraga. Kui üks klass rehkendas või kirjutas, tegeles õpetaja teises klassis suuliste ülesannetega.

Tundide vahel oli üks vaheaeg, mida sai sooja ilma puhul veeta verandal. Vaheajal sõid õpilased kodust kaasa võetud võileibu ja seisid vaikselt üksteise kõrval.

Meist

Ühingu moodustamise idee sündis juba 2004. aastal.
2005. aasta veebruarikuu jooksul said kirja pandud ühingu põhieesmärgid ning tegevuse põhimõtted.
Sama aasta aprillikuus registreeriti ühing Tallinna Linnakohtu poolt.
Ühingu missiooniks on olla toeks edumeelsetele ja aktiivsetele inimestele (sh. koolinoortele) nende ideede ja tegevuste rakendamisel.
Visiooniks on käsitleda haridust inimarengu tähtsaima osana ning muuta seda lihtsasti kättesaadavaks e-õppe abil.
Tegevuse eesmärgiks on olla projektide koordineerijaks ning idee autorina ka nende teostajaks.
Tänaseks on realiseeritud juba mitmeid kohalikke ja rahvusvahelisi projekte.

Meie toetajad

EAS
Tallinn
Elukestva õppe programm
KOP2013
Üles