KALAMAJA LOOD

Kalamaja sauna paradiis

Kalamaja sauna paradise place just now!Pärast lüüasaamist Krimmi sõjas (1853-1856) tegi Vene valitsus sellest järeldused.

Üheks Tallinna linna ning Kalamaja linnaosa jaoks oluliseks tõdemuseks oli see, et senised kindlustued olid osutunud ebaotstarbekaiks ning sõjaväevõimud püüdsid neist lahti saada.

 

Esimese supelasutuse selles piirkonnas avas 1843.a proua Rosenkampf. Seal sai vanne ja dušši võtta, merre ehitatud supelmaju ja üüritubasid kasutada.

 

Varsti peale selle sai A.Elfenbein õiguse rajada oma kümblusasutus otse Stuarti reduudi peale. Reduudilt ehitati merre postide peale pikk sild, mida mööda sai minna supelmajakestesse ning veidi sügavamas ja puhtamas vees ujuda.

 

1860.aastal sõtis Raekoja platsi ja selle supelasutuse vahet esimene kindlal marsruudil voorimees. Sõiduk võttis korraga peale 8 inimest ja liikus kindla graafiku järgi iga poole tunni tagant. Sõiduhind oli 5 kopikat. "Buss" oli mõeldud eelkõige Elfenbeini supelasutuse külaliste tarbeks, kuid sellel võisid sõita ka teised soovijad.

 

1871.aastast sai Elfenbeini supelasutuses võtta sooje vanne.

  

Meeleoluka kirjelduse omaaegsest Kalamajast ning sõjaväevõimude kuuluvast maa-alast leiame ajalehes "Revasche Zeitung" 26.veebruaril 1873:

"Ometi oli see piirkond Tallinna lähima ümbruse ehteks ja kus nüüd üksluised kapsaaiad ja räpased kalurionnid end laiutavad, asusid kord õitsvad aiad ja mugavad suvilad kaugele vaatavate rõdudega..

Linnlane vajab juba kord suvitus- ja supelusvõimalusi ja kus võiks ta mõlemaid mugavamini ja paremini nautida kui sellel kohal, mis asub linnale nii lähedal ja ühtlasi merekaldal? Sealjuures on kallas seal kõrgeim ja seetõttu pilk merele avaram ja perspektiivselt kaunim, kui näiteks Kadriorus."

 

kalamaja_info_sauna_paradise_pic3

19. sajandi lõpul ning 20. sajandi algul jätkas Kalamajas tegevust mitu varem rajatud kümblusasutust.

1889.aastal oli Stuardi reduudil asunud Martinseni 27 vanniga kümblusasutus.

Krauspi supelasutuses oli samal ajal 26 vanni.

1895.aastal said külastajad sealt 11000 mereveeprotseduuri.

 

Kuid mitte kõik oli nii tore ja hea "Kalamaja sauna paradiis"!

 

Näiteks 30.juuli 1903.aastal "Teataja" kirjeldab:

"Kraupsi supelasutuse seinad määrdunud, täis lõhesid ning värvimata. Põrandaid ei pesta ja neid vist iga päev ei pühitagi. Lauad on sellises seisukorras, et neile tuleb paber alla panna. Selle juurde veel paberossi- ja tuletikuotsad, päevalille seemnete koored jne."

 

Allakäigu põhjust tuleb otsida puhtama veega Kadrioru ning seejärel Pirita konkurentsis, mida eelistas puhkamiseks jõukam ning nõudlikum osa klientidest.

Selle sajandi algul suleti Martinseni ning enne I mailmasõda Krauspi supelasutus.  

 

 

Kuid sellegi poolest „Kalamaja sauna paradiisi“ kuulsuse tipphetk oli alles ees, 1928.aastal Vana-Kalamaja tänaval sai valmis hiilgava hoonega avaliksaun, mida rahvas hakkas nimetama „Kalamaja saun“.
Siiani paneb imestama arhitektuurne lahendus, sauna hoone rohkem meenutab panka või jõuka linnaelaniku villat.
Hoonet oli projekteerinud kuulus arhitekt Aleksander Vladovski, kes lahendas ehitust neoklassitsistlikus stiilis koos art deco elementidega.
 
Kahjuks dušši ja vannide ajastu pani lõppu „Kalamaja sauna paradiisile“.
Ainult Kalamaja saun jäi alles, vaatamata revolutsioonidele, sõdadele ja nii saama „metsikule ajale“.
Ka tänapäeval sauna uksed on avatud iga jaoks, kes soovib visata leili või nii sama „naha küürida“.
Kuid sauna klientuur on muutunud, tasub vaid visata pilk üle sauna juures pargitud lemusiinide üle, nad on nüüd rohkem juba jõukamate seast!
 

Kuid sellegi poolest „Kalamaja sauna paradiisi“ kuulsuse tipphetk oli alles ees, 1928.aastal Vana-Kalamaja tänaval sai valmis hiilgava hoonega avaliksaun, mida rahvas hakkas nimetama „Kalamaja saun“.Siiani paneb imestama arhitektuurne lahendus, sauna hoone rohkem meenutab panka või jõuka linnaelaniku villat.Hoonet oli projekteerinud kuulus arhitekt Aleksander Vladovski, kes lahendas ehitust neoklassitsistlikus stiilis koos art deco elementidega.

 

The Sauna Kalma.

Kahjuks dušši ja vannide ajastu pani lõppu „Kalamaja sauna paradiisile“.Ainult Kalamaja saun jäi alles, vaatamata revolutsioonidele, sõdadele ja nii saama „metsikule ajale“.Ka tänapäeval sauna uksed on avatud iga jaoks, kes soovib visata leili või nii sama „naha küürida“.Kuid sauna klientuur on muutunud, tasub vaid visata pilk üle sauna juures pargitud lemusiinide üle, nad on nüüd rohkem juba jõukamate seast!

 

 

 

 

Meist

Ühingu moodustamise idee sündis juba 2004. aastal.
2005. aasta veebruarikuu jooksul said kirja pandud ühingu põhieesmärgid ning tegevuse põhimõtted.
Sama aasta aprillikuus registreeriti ühing Tallinna Linnakohtu poolt.
Ühingu missiooniks on olla toeks edumeelsetele ja aktiivsetele inimestele (sh. koolinoortele) nende ideede ja tegevuste rakendamisel.
Visiooniks on käsitleda haridust inimarengu tähtsaima osana ning muuta seda lihtsasti kättesaadavaks e-õppe abil.
Tegevuse eesmärgiks on olla projektide koordineerijaks ning idee autorina ka nende teostajaks.
Tänaseks on realiseeritud juba mitmeid kohalikke ja rahvusvahelisi projekte.

Meie toetajad

EAS
Tallinn
Elukestva õppe programm
KOP2013
Üles